Đất nền vẫn là kênh đầu tư yêu thích của thị trường bất động sản thecareerguruonline.com

Đất nền vẫn là một trong những mỗi trong mỗi kênh đầu tư nhận được sự quyên tâm to lớn trong thị trường bất động sản. Tuy nhiên, theo Chuyên Viên, so với những quy mô khác, thời điểm phục hồi của thị trường đất nền trọn vẹn có thể sẽ chậm hơn.