Bất động sản trầm lắng, thu ngân sách giảm thecareerguruonline.com

9 tháng đầu xuân năm mới 2023, nguồn thu ngân sách tới từ thuế thu nhập cá thể, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, thuê mặt nước tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) đều thấp hơn dự toán. 

 
Bất động sản trầm lắng, thu ngân sách giảm - Ảnh 1.

Thị trường bất động sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trầm lắng trong 9 tháng đầu năm mới 2023 liên quan tới thu ngân sách Nhà nước.

Sở Tài chính tỉnh BRVT vừa có report số 291 công khai minh bạch tình hình tiến hành triển khai dự toán thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm mới 2023. Kết quả cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh này là 64.590,1 tỷ đồng, đạt 72,8% so với dự toán là 88.591,0 tỷ đồng.

Theo report 291 của Sở Tài chính BRVT, nguồn thu ngân sách tới từ thuế thu nhập cá thể triển khai 9 tháng đầu năm mới 2023 là 2.951,5 tỷ đồng, đạt 79,8% so với dự toán và bằng 88,7% (2.951,5 tỷ/3.326,8 tỷ) so với cùng kỳ. Nguyên nhân số thu giảm chủ yếu do Thuế thu nhập từ chuyển nhượng BĐS, nhận thừa kế và nhận quà tặng là BĐS bị giảm.

Ngoài ra, nguồn thu tới từ lệ phí trước bạ cũng chỉ đạt 58,2% (425,0 tỷ/730,0 tỷ) so với dự toán và bằng 55,9% (425,0 tỷ/760,9 tỷ) so với cùng kỳ. Nguyên nhân thu lệ phí trước bạ triển khai 9 tháng đầu năm mới 2023 đạt thấp so với dự toán và so với cùng kỳ là do thị trường BĐS trầm lắng, do đó Lệ phí trước bạ nhà đất triển khai bằng 38,7% (85,5 tỷ/221,1 tỷ) so với cùng kỳ. Trong khi đó, thời điểm này năm ngoái, nguồn thu lệ phí trước bạ đạt 221,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nguồn thu từ tiền sử dụng đất tiến hành 9 tháng đầu xuân năm mới 2023 là trong số những.215,5 tỷ đồng so với dự toán là trong số những.845,0 tỷ đồng (tỷ trọng đạt 65,9%) và bằng 76,2% (1.215,5 tỷ/1.594,2 tỷ) so với cùng kỳ. Nguyên nhân thu tiền sử dụng đất tiến hành 9 tháng đầu xuân năm mới 2023 đạt thấp so với dự toán và so với cùng kỳ là do từ trên đầu xuân năm mới 2023 đến nay do lượng giao dịch bất động giảm so với cùng thời điểm này năm 2022.

Theo Sở Tài chính BRVT, nguồn thu ngân sách từ xuất nhập khẩu trong 9 tháng đầu xuân năm mới 2023 là trong số những2.447,2 tỷ đồng, đạt 64% (12.447,2 tỷ/21.700,0 tỷ) so với dự toán và bằng 77,7% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu là do giá vật liệu đầu vào cao, trong lúc giá thành phầm đầu ra thấp, yêu cầu tiêu thụ giảm nên yêu cầu nhập khẩu giảm nếu như với những thành phầm chủ lực của tỉnh BRVT. Cục Hải quan BRVT đã triển khai hoàn trả những khoản thu ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp (DN) nộp nhầm, nộp thừa do bổ sung update C/O, do điều chỉnh giá chính thức, do khai bổ sung update và do hoàn thuế nếu như với thành phầm nhập khẩu để sản xuất, marketing nhưng đã xuất khẩu thành phầm.

Theo Sở Tài chính tỉnh BRVT, việt nam đã gia nhập hàng loạt hiệp định thương mại tự do trong khu vực/đa phương/tuy vậy phương dẫn đến hàng loạt những loại thành phầm có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc trưng cắt giảm theo lộ trình. Đây cũng là trong số những nguyên nhân ở một vài loại thành phầm kim ngạch ốp ốp nhập khẩu tăng, nhưng số thu ngân sách nhà nước lại sụt giảm.

 
 

Liên kết nội bộ

Top 3 toà nhà cao nhất Việt Nam